• Disposable VTM Tube

    צינור VTM חד פעמי

    היקף היישום: מוצר זה מתאים לאיסוף, הובלה ואחסון של דגימות וירוסים. הוראות לשימוש : 1. לפני הדגימה, סמן את מידע הדגימה הרלוונטי על התווית של צינור הדגימה. 2. השתמש בדוגמת דגימה כדי לדגום בניתוח האף עד דרישות דגימה שונות. 3. שיטות הדגימה להלן: א. ספוגית האף: הכנס בעדינות את ראש המטלית לקונדיל של האף של מעבר האף, נשאר זמן מה ואז הופך אותו לאט לאט, ה ...