כלי קרישה → צינור שגרתי בדם → צינור שקיעת דם → צינור ביוכימי.

הערה: בכל מקרה יש לאסוף את הצינור השגרתי בדם (צינור הדם הוא הצינור השלישי כאשר תרבות הדם היא המועדפת ביותר), למעט פריט השגרה בדם. יש להפוך את מעט צינורות איסוף הדם פעם אחת עד 7 פעמים לאחר איסוף הדם, ולא ניתן לטלטל אותם.


זמן הודעה: 20-2020 אפריל